Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika:

 • Geolingvistika
 • Lingvistinė (mokslinė laboratorinė) dialektų vertė ir savivertė
 • Kognityvioji dialektologija
 • Dialektai kalbų rinkoje
 • Kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos dialektologijoje
 • Dialektometrija
 • Perceptyvioji dialektologija: kiekybinės ir kokybinės perspektyvos
 • Tarpdalykinės prieigos dialektologijoje: fundamentinis ir taikomasis aspektai
 • Tarpkalbinė dialektologija: daugiakalbis ir daugiakultūris variantiškumas
 • Virtualieji tarminių duomenų arealai
 • YUMF ir NORM dialektologijos nuostatos XXI amžiaus variantų tyrimuose
 • Tarmės (de)konstrukcija ir (de)konceptualizacija
 • Teorinė dialektologija
 • Tarminis kūrybiškumas ir raštingumas XXI amžiuje: poreikis, galimybė, būtinybė
 • Tarminiai šaltiniai: tekstai, žodynai, atlasai, korpusai


Numatoma pranešimo trukmė 20 min.

Kongreso kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių.

Kviečiame teikti mokslo straipsnius anglų (ar kita) kalba spausdinti mokslo darbų žurnale „Acta Linguistica Lithuanica“ (ISSN 1648-4444). Straipsnius prašome siųsti el. paštu sidg.lithuania@gmail.com ir actall@lki.lt. Atsakingoji žurnalo redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (grasilda.blaziene@lki.lt).

 Nurodymai autoriams pateikiami čia.

Susikurkite interneto svetainę arba internetinę parduotuvę su „Mozello“.

Greitai, lengvai, be programavimo.

Pranešti apie piktnaudžiavimą Sužinoti daugiau