IX TARPTAUTINIS DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESAS
2018 m. liepos 23–27 d.  


2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institute ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Gausaus akademinės bendruomenės ir visuomenės dėmesio sulaukęs mokslo renginys iš kitų iki šiol Lietuvoje vykusių išsiskyrė savo tematika: pirmą kartą visas kongresas skirtas tik dialektologijos ir geolingvistikos sritims – sparčiai kintančių įvairių pasaulio kalbų tarmių tyrimams ir problematikai.

IX tarptautiniame dialektologijos ir geolingvistikos kongrese dalyvių ir klausytojų sulaukta iš 28 pasaulio šalių (Japonijos, Kinijos, Bangladešo, Kanados, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Belgijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Vengrijos, Slovėnijos, Slovakijos, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos; taip pat mokslininkų iš Lietuvos mokslo bei tyrimų institucijų: Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto). Dešimtyje kongreso sekcijų perskaityti 84 pranešimai. Gausiausiose kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos klausimus dialektologijoje gvildenusiose sekcijose daugiausiai dėmesio skirta itin aktualiems šių dienų tarmių tyrimams, vykdomiems pasitelkus modernias kompiuterines programas. Atskiroje sekcijoje ispanų, baskų, slovakų, olandų, austrų, japonų, kinų, latvių ir lietuvių kalbų patarmės analizuotos, atskaitos tašku pasirinkus erdvės arba laiko dimensijas. Tarpkalbinei dialektologijai (daugiakalbiam ir daugiakultūriam variantiškumui) skirtoje sekcijoje aptarti skolinių, dialektų kontaktų, sociokultūrinių tinklų ir kiti aktualūs tarmėtyros klausimai. Gausių diskusijų sulaukė ir perceptyviosios dialektologijos kiekybines ir kokybines perspektyvas analizavę pranešimai. Kongrese atskiros sekcijos skirtos pastaraisiais metais itin aktualiems dialektų vertės ir savivertės bei tarminio kūrybiškumo ir raštingumo XXI a. aspektams. Greta novatoriškus ir tarpdalykinius tyrimus reprezentavusių pranešimų kongrese vietą rado bei susidomėjimo sulaukė ir teorinei dialektologijai (tarmės (de)konstrukcijai ir (de)konceptualizacijai) skirta sekcija. Atskiroje sekcijoje plačiai aptarti tarminiai šaltiniai: lietuvių, estų, japonų, nyderlandų, ispanų, kroatų, rumunų tarmių žodynai, atlasai, korpusai. Kolegos iš Nyderlandų ir Japonijos inicijavo sekciją, supažindinusią kongreso dalyvius su nyderlandų ir japonų dialektologijos mokyklų sąsajomis.

Galimybė vienoje vietoje konstruktyviai dirbti skirtingų kartų ir šalių dialektologijos bei geolingvistikos sričių mokslininkams, besidomintiems įvairiais tarmėtyros aspektais, suteikė tyrėjams puikią progą pasidalyti moksline patirtimi, pagilinti specifinės tarmėtyros žinias, apsikeisti skirtingais tarmių tyrimams taikomais metodais, susipažinti su naujausiais ir aktualiausiais pasaulio dialektologų ir geolingvistų tyrimais.

IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas ypač pasitarnavo dialektologijos ir geolingvistikos tyrimų plėtrai ir sklaidai Lietuvos bei tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. Lietuvos tyrėjai (jų kongrese dalyvavo 21) turėjo išskirtinę galimybę itin gausiai mokslininkų auditorijai pristatyti daugialypius lietuvių kalbos tarmių tyrimus. Darbas kongrese parodė, jog Lietuvos tarmėtyros specialistų taikomi metodai ir atliekami tyrimai puikiai įsilieja į tarptautinį kontekstą, yra aktualūs ir novatoriški (tarptautinės transkripcijos (angl. IPA) pritaikymas lietuvių kalbos tarmių tekstams užrašyti, dialektometrijos metodo taikymas kiekybiniams tarmių tyrimams, perceptyvioji dialektologija ir kt.). Aktualios tyrimų kryptys atveria plačias bendradarbiavimo su užsienio tyrėjais galimybes.

IX tarptautinio dialektologijos ir geolingvistikos kongreso kviestinių dalyvių kelionės išlaidas finansavo Lietuvos mokslo taryba. Kongreso moksliniam komitetui vadovavo akademikė profesorė Grasilda Blažienė. X tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas 2021 m. vyks Rumunijos sostinėje Bukarešte.

 

Informaciją parengė Daiva Kardelytė-Grinevičienė

 

 ****

Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos asociacijos (SIDG, http://www.geo-linguistics.org) inicijuota Dialektologijos ir geolingvistikos kongreso idėja gyvuoja nuo 1993 m., kai Budapešte (Vengrija) buvo surengtas pirmasis kongresas. Iki šiol kas treji metai kongresai organizuojami skirtingose SIDG šalyse narėse (1997 m. jis vyko Amsterdame (Nyderlandai), 2000 m. – Liubline (Lenkija), 2003 m. – Rygoje (Latvija), 2006 m. – Bragoje (Portugalija), 2009 m. – Maribore (Slovėnija), 2012 m. Vienoje (Austrija), o 2015 m. – Famagustoje (Šiaurės Kipro Turkų Respublika)). Šių kongresų tikslas yra skatinti tarptautinį dialektologijos ir geolingvistikos institucijų ir tyrėjų bendradarbiavimą, suteikiant galimybę skirtingų pasaulio šalių mokslininkams pasidalyti turima patirtimi, pristatyti tradiciniais ir naujais metodais paremtus dialektologijos ir geolingvistikos tyrimus, diskutuoti aktualiomis dialektologijos ir geolingvistikos temomis. 

2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademija, Šiaulių universitetas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti IX TARPTAUTINIAME DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESE, kuris vyks Vilniuje, Lietuvoje. Nuoširdžiai tikimės, kad šis kongresas gausią akademinę bendruomenę sutelks produktyviam darbui ir diskusijoms. 

© Vytauto Kardelio nuotrauka

Susikurkite interneto svetainę arba internetinę parduotuvę su „Mozello“.

Greitai, lengvai, be programavimo.

Pranešti apie piktnaudžiavimą Sužinoti daugiau